กิจกรรมเสริมทักษะด้านร่างกาย

กิจกรรมเสริมทักษะทางพัฒนาการทางด้านร่างกาย ในทุกระดับชั้น นอกจากการส่งเสริมทางด้านกีฬาแล้วยังส่งเสริมให้นักเรียนฝึกเต้นลีลาศประกอบเพลงเพื่อให้นักเรียน มีความกล้าแสดงออก มากขึ้น 

 

67a32a0d-8af9-4230-8ceb-766f075a6e3e

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates