Morning Time ระดับชั้น Gifted

การติวในช่วงกิจกรรม Morning Time ระดับชั้น Gifted ครูผู้สอนทบทวนเนื้อหาและยกตัวอย่างโจทย์เพื่อให้นักเรียนได้คิดหาคำตอบ 

 

712e34fb-9dd8-40ed-8e4c-01de800e4304

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates