ทดลองปฏิบัติการอ่านข่าวสด

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และทดลองปฏิบัติการอ่านข่าวสดเพื่ออัดรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ที่คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

0b62f5fe-b2f8-467e-8f59-03e7d2ad4b0a

 

3260e1ad-b579-4708-8a8e-e6e2ea0f549d

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates