วันเยาวชนแห่งชาติ

เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สมาคมเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือก นักเรียนที่มีความประพฤติและผลการเรียนดี เข้ารับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย ในโอกาสนี้ผู้บริหารและครูประจำชั้นโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล ณ หอประชุม รร.เรยีนาวิทยาลัย 

 

1a6ed4d5-6a8d-4624-b82a-02ebd36c3650

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates