การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60

บรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/60 มีการใช้บัตรเข้าห้องสอบ ครูคุมสอบ 2 คน ห้องสอบจัดแบบคละชั้น ได้เน้นย้ำเรื่องการทุจริตปรับตกทุกวิชา และมี ม.ชัยเดช คอยเดินตรวจความเรียบร้อยบนอาคาร 

 

427b7d43-622f-4411-8467-89bbf116482b

 

c8d16ab2-df3c-4302-b966-15ac067a0598

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates