เตรียมความพร้อมการสอบโอเน็ต

กิจกรรม Morning time นักเรียนระดับชั้น ม.3 เตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต วันนี้มีการติววิชาคณิตศาสตร์ โดย ม.สรรเพชญ ทบทวนเรื่อง ปริมาตรปริซึม วิชาภาษาไทย โดย ม.พรพิมล เรื่อง ประโยคความเดียว และวิชาวิทยาศาสตร์ โดย ม.ศศิธร เรื่อง ระบบจักรวาล ครูฝึกให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์รายข้อ โดยใช้แนวข้อสอบปีที่ผ่านมา

 

428d809a-ad44-46e2-8a04-c0504a23898b 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates