กิจกรรมยามเช้า

กิจกรรมยามเช้า เป็นการฝึกวินัยในการมาเรียนและช่วยทำให้นักเรียนเกิดทักษะในการสื่อสารร่วมกับครูผู้สอน ทบทวนบทเรียนทำให้เกิดความพร้อมในการเรียนมากขึ้น

 

ee4d15f2-3f07-4c0b-804f-f3f5b7db5299

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates