ศึกษาดูงาน Open house

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 117 คน เข้าร่วมศึกษาดูงาน Open house ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนให้ความสนใจและเข้าเยี่ยมชมคณะที่ตนเองสนใจ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมาเข้าร่วมออกบูทเพื่อให้ความรู้และแนวแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ช่วงบ่ายนักเรียนเข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรนานาชาติที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนให้ความสนใจและเริ่มมีความชัดเจนขึ้นในการวางเป้าหมายด้านการเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

736d0f86-2cf4-4a02-a7aa-cd71a9438437

 

370b65ca-2ce1-4b6c-83d3-88e70d1657c3

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates