ม.3 Gifted ติวโอเน็ต

นักเรียนชั้น ม.3 Gifted ติวโอเน็ตในช่วง Morning Time วิชาคณิตศาสตร์ โดย ม.วัชรี ครูฝึกให้นักเรียนคิดหาคำตอบ พร้อมอธิบายโดยใช้หนังสือที่รวบรวมเเนวข้อสอบชุดที่ 1 

 

4a51109f-18ee-400a-9c9e-9e80bf3bffc5

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates