บรรยากาศการอ่านเงียบ

บรรยากาศการอ่านเงียบในช่วง Morning Time ระดับชั้นมัธยม นักเรียนนำหนังสือลงมาอ่านเงียบเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการเรียนวันนี้ 

 

e6b382e4-c16a-43f0-a799-199847f37ec3

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates