บรรยากาศการสอบกลางภาค

บรรยากาศการสอบกลางภาคระดับ G.1-G.5, ป.1-ป.5 เป็นการทดสอบความรู้ในรายวิชา Social, Science, Chinese, H.E. มีการเปลี่ยนครูคุมสอบและคละห้องนักเรียนในระดับป.5, G.5 เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบ 

 

021914dd-4c9e-4b32-b722-ed73f95f4148

 

745608ce-bfc3-470a-b16d-8f0f4d4d9a91

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates