การสอบกลางภาคเรียนที่ 2

บรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้น มัธยมปลาย และ Gifted การจัดห้องสอบมีการคละชั้นเรียน มีการแสดงแผนผังที่นั่งสอบและวิชาที่สอบ ครูคุมสอบมีการตรวจสอบเครื่องมือสื่อสารและเน้นย้ำเรื่องการทำข้อสอบให้ครบและเขียนด้วยลายมือสวยงาม ม.ชัยเดช เดินระเบียงดูความเรียบร้อยของแต่ละห้องสอบ 

 

45cbd266-413e-403f-910c-a14d107cae7f

 

fdc30abf-aeb3-4169-8e04-fb4c102b65b2

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates