กิจกรรมฐานการเรียนรู้

นักศึกษาจากสาขาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 20 คน ร่วมจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนชั้น ม.1-3 Gifted และ ม.4 แผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น โดยมีการแบ่งฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน นักเรียนแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานที่กำหนดให้ด้วยความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงาน 

 

28855ac4-62d6-4865-a944-fdbffce14984

 

5c494e5c-b3ae-47ac-b3b2-cf2fd74c551f

 

bfec0c4c-f026-4f41-bb75-0619cecf654a

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates