Morning time ม.ปลาย

กิจกรรม Morning time ม.ปลาย ม.สุพิมพรรณ ฝึกเทคนิคการจำตารางธาตุตามหมู่และการจัดเรียงอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของวิชาเคมี นักเรียน Short note เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

 

eb9bb173-5e1e-4c5a-ba62-0731bce32cce

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates