การประชุมผู้ปกครอง G.1,ป.1

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครอง G.1,ป.1 ผูับริหารชี้แจงนโยบายในการเรียนการสอนช่วง Summer งานที่ผู้ปกครองต้องช่วยประเมินและชึ้แจงการเรียนในแผนกสามัญและสองภาษา การรับส่งนักเรียน สังคมปลอดภัย การอภิบาลช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรม และรับชมการร้องเพลง It's a small world ผู้ปกครองมาร่วมทุกคนคิดเป็น 100% ก่อนรับสมุดงานและนักเรียนกลับบ้าน 

 

83b122b1-641e-412f-bed5-e6363ce83bf1

 

d330ea98-3596-4e64-a564-bc15d9671ac9

 

 

0f6d7a85-d7a6-4f44-945a-b869a5fbed32

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates