เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

ทุกๆเช้าหลังจากการสวดภาวนา นักเรียนจะเตรียมความพร้อมก่อนเรียนด้วยการ ฝึกพูดและ conversation โดยเปิดจากซีดี ให้นักเรียนออกเสียงตาม เพื่อฝึกสำเนียงให้ถูกต้อง 

 

4259c5fa-fa5e-497f-b04f-31debbd3c897

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates