บรรยายกาศการอ่านเงียบ

บรรยายกาศการอ่านเงียบในช่วง Morning Time ระดับชั้น Gifted และ มัธยมปลาย นักเรียนนำหนังสือมาอ่านเพื่อทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมในการเรียนวันนี้ 

 

459396b6-00d5-4b19-9015-48ed5a8c8aa8

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates