การพัฒนาประสาทสัมผัส

Morning time ห้อง G.1/3,ป.1/1,G.2/1 เป็นการพัฒนาประสาทสัมผัสระหว่างมือกับตา โดยการเลี้ยงลูกบาส มีคุณครู PE. ช่วยสอน นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน 

 

f15c0156-b2f4-4a40-82ca-f53ae6b7bba2

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates