นักเรียนฝึกคิดเลขเร็ว

กิจกรรม Morning Time ระดับชั้น ม.3 Gifted โดย Mr.Archie นักเรียนฝึกคิดเลขเร็ว โดยครูมีโจทย์ให้และให้นักเรียนตอบโดยจับเวลา นักเรียนทุกให้ความร่วมมือในกิจกรรมดีและหาคำตอบได้ทุกคน

 

5594753a-ef24-4781-b485-8608a6814ff3 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates