วิชาลูกเสือ

วิชาลูกเสือระดับ G.1,ป.1 และ G.3,ป.3 เป็นการฝึกระเบียบแถว การใช้คำสั่งลูกเสือเป็นภาษาอังกฤษ โดยฝึกนักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตาม นักเรียนร่วมฝึกปฎิบัติได้โดยมีผู้กำกับคอยช่วยสอนและดูแลในแต่ละกลุ่ม 

 

46a0c928-e574-4b2a-8063-2e53bb330650

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates