วิชาคณิตศาสตร์ห้อง ป.2

วิชาคณิตศาสตร์ห้อง ป.2 เรื่อง การวัด step1 ม.สุภจรรยาตั้งคำถามโดยใช้การถามตอบ 2 ข้อ เกี่ยวกับอุปกรณ์การวัดสิ่งต่างๆ step2 เข้าสู่การสอนโดยใช้อุปกรณ์จริงและสอนนักเรียนในการใช้ไม้บรรทัดวัดขนาดสิ่งของ step3 มีการลงแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่ 58-61 ฝึกนักเรียนวัดสิ่งของตามคำสั่งในหนังสือ step4 ด.ช.กวินออกมาสรุปการเรียนเรื่องการวัดอีกครั้ง 

 

c4937fb1-d383-4e8f-a59e-2fe74b5a5a9c

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates