วิชาภาษาไทย ม.2 Gifted

การเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 Gifted เรื่อง ลักษณะและองค์ประกอบของเรื่องสั้น โดย ม.ปฐมพชร์ STEP 1 ครูเขียนคำยาก 6 คำพร้อมคำแปลลงในหนังสือ STEP 2 ครูอธิบายพร้อมเปรียบเทียบให้เห็นความเเตกต่างระหว่าง บทละคร นวนิยาย นิทาน และ เรื่องสั้น STEP 3 นักเรียนไฮไลต์ ขีดเส้นใต้ และ short note ลงในหนังสือ STEP 4 ด.ช.ธิติวุฒิ สรุปบทเรียน สุ่มถามนักเรียน 5 คน อธิบายลักษณะของเรื่องสั้น นักเรียนตอบได้ทั้ง 5 คน 

 

486b14fd-13f4-42fa-bd38-685e01319a57

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates