เรื่อง Operation of Powers

การเรียนการสอน วิชา Math ชั้น ม.1 Gifted เรื่อง Operation of Powers โดย Ms. Rose STEP 1 ครูอ่านคำศัพท์บนกระดาน และ ทดสอบเลขลงในสมุด 3 ข้อ STEP 2 ครูอธิบายโดยใช้สื่อทีวีประกอบพร้อมยกตัวอย่างโจทย์และเเสดงวิธีการหาคำตอบ STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือโดยครูเดินดูช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจ STEP 4 ครูสรุปบทเรียนที่เรียนในวันนี้ ท้ายคาบสุ่มถามเลขที่ 4,5,6,7,8 ให้นักเรียนหาคำตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้ นักเรียนตอบได้ทั้ง 5 คน 

 

0f0b87f8-306e-45d6-8c9a-ba8a48ab3bf7

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates