กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์

กิจกรรมเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์​ช่วงพักกลางวัน​ระดับชั้น ป.6 - ม.3 เป็นการแข่งขันเกม 180 IQ รูปแบบเกมเป็นการแข่งขันแบบเก็บแต้มคะแนนสะสมของห้อง(แข่งยกห้อง) ​เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน และเกิดเจตคติทีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ​ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างดีค่ะ 

 

92f1195c-d1b7-41b7-a6d0-701faaefb953

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates