กิจกรรมคณิตศาสตร์

กิจกรรมคณิตศาสตร์ Morning Time ระดับชั้น G.1-ป.1 นร.ได้ฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว โดยครูจับเวลาในการตอบ ด้วยบัตรตัวเลข ใช้ฝาตัวเลขทดลองแต่งประโยคสัญลักษณ์ ถาม-ตอบ สลับกับเพื่อน ฝึกการบวก ลบ เลขในใจและเขียนคำตอบโดยใช้ไม้ไอศกรีม.. นร.มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือทุกคน 

 

5502949d-2471-450e-870a-618d11b3f403

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates