วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2

การเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.2 เรื่อง คำที่ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดย ม.สุภจรรยา STEP 1 ครูให้นักเรียนอ่านและสะกดคำยากประจำสัปดาห์ STEP 2 ครูใช้สื่อ T.V.อธิบายและยกต.ย.คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์ ให้น.ร.สังเกตความแตกต่างของคำ พร้อมทั้งเสริมด้วยบทเพลงประวิสรรชนีย์ให้ นร.ฝึกร้องพร้อมกัน STEP 3 นักเรียน อ่านสะกดคำที่กำหนดพร้อมทั้งนำคำมา สรุปเป็น M.M. STEP 4 ทดสอบการอ่าน และสุ่มตรวจใบงาน นร.ตอบได้และทำใบงานได้ถูกต้องทุกคน 

 

a796301a-a393-47f3-9667-cc25e0464d7b

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates