ข้าวหนึ่งถ้วยช่วยหนูเติบโต

สัปดาห์นี้กิจกรรมข้าวหนึ่งถ้วยช่วยหนูเติบโต ได้สอดแทรกเรื่องการดูแลและป้องกันตนเองจากเชื้อ Virus Enterovirus 71 ที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปากซึ่งติดต่อโดยการ ไอ จามและสัมผัส นร.สามารถบอกวิธีการป้องกันตนเองได้ 

 

9638cf5f-16b8-49c6-9072-790da451e7ce

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates