ดูการเรียนการสอนแยกสาย

นักเรียนชั้น ม.3,G.9 ดูการเรียนการสอนแยกสายของนักเรียนชั้น ม.4 โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือสายวิทย์-คณิต และ ศิลป์- คำนวณ ดูการเรียนการสอนวิชาคณิต ศิลป์-จีน ดูการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ศิลป์-ญี่ปุ่น ดูการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น นักเรียนให้ความสนใจและร่วมมือในการตอบคำถามจากครูผู้สอน 

 

a14fcc78-d5de-451f-943b-6e4929e21e71

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates