ฝึกงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

ฝ่ายแนะแนวนำนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 27 คน ฝึกงานที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. 61 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.งานด้านบริการ.(นร.กลุ่มสนใจคณะมนุษยศาสตร์) 2. งานด้านการช่าง (นร.กลุ่มสนใจคณะวิศวกรรมศาสตร์) 3. งานรักษาความปลอดภัย (นร.กลุ่มสนใจเตรียมทหาร) เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องหลักการปฏิบัติงานทั่วไป ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามกลุ่มงานที่ตนเองสนใจ และการตรงต่อเวลา 

 

ee9bffd3-0b19-41cb-a6c2-4be601fab14d

 

a688386e-ca9d-4127-91ba-8cbdc33799d0

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates