กิจกรรมก่อนเรียน

กิจกรรมก่อนเรียน ระดับ G.1/ป.1 นักเรียนได้ฟัง Conversation and Documentary และพูดตาม โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นผู้ฝึกอ่าน นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ 

 

9dea2355-205b-456d-bdee-2d79bb9f42b9

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates