เตรียมความพร้อมก่อนเรียน

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียน นักเรียนมีการทำสมาธิสวดภาวนา และฟังบทรำพึงโดยครูจะให้ข้อคิดในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากนั้นมีการฝึก Conversation และดูสารคดีเพื่อเรียนรู้คำศัพท์ทุกวัน 

 

11d91817-7ff8-49f7-b4bf-136d65714751

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates