ฝึกทักษะการคิดคำนวณ

กิจกรรม Morning time ระดับชั้น G.4-5, P.4-5 นักเรียนจะมีการฝึกทักษะในด้านการคิดคำนวณ อย่างหลากหลายผ่านเกมการศึกษา และการใช้บทบาทสมมุติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจำลอง เพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้ 

 

5ff340dd-9750-4785-98b3-1973cd96131c

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates