เยาวชนดีเด่น 2561

วันที่16 กันยายน 2561 เวลา18.30 น. ฝ่ายแนะแนวนำนักเรียนร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม เนื่อง่ในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับนางสาว พิมพ์ชนก จ้าวเจริญ นักเรียนชั้น ม.6 ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ผลการเรียนดีและมีจิตอาสาที่ดีเยี่ยม โดยมี คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ เป็นผู้มอบ ณ ลานอนุเสาวรีย์สามกษัตรย์ 

 

d074cdd7-2668-46ec-a536-33b99aef9e33

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates