อบรมการเขียนโปรแกรม

วันที่ 15-16 กันายายน 2561 ม.จิณห์วรา นำนักเรียนระดับ ม.ปลาย ห้อง Gifted Smart Class จำนวน 3 คน คือ นายทัตติ โพธิ์ศรี นายธนกรณ์ จำปางาม และ นายภควัต ณ เชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ปฏิบัติภารกิจแบบบังคับมือ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซา จ.เชียงใหม่ โดยนักเรียนได้รับความรู้เรื่องการประกอบและการเขียนคำสั่งพร้อมลงมือปฏิบัติและเข้าร่วมแข่งขัน จากจำนวนทั้งหมด 16 ทีม ผลการตัดสิน ทีมโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร และหุ่นยนต์ จำนวน 1 ตัว

 

acbfa658-282e-49e7-9e36-04d93a6061a1

 

c5e67517-8969-40b8-af32-de221787b58c 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates