รางวัลเยาวชนดีเด่น

วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น.ฝ่ายแนะแนวได้พานักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวกัญญาพัชร เพชรน้อย ชั้น G.11 เยาวชนผู้มีความสามารถในการเป็นผู้นำและจิตอาสาเป็นเยาวชนดีเด่น อบจ. เชียงใหม่ ประจำปี 2561 นายวีรพีร์ เสวตมาลย์ นักเรียนชั้น ม.6 รางวัลเยาวชนดีเด่น ด้านกีฬาและด้านศิลปะ มีผลงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งมีนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 60 คน เข้ารับรางวัลโดยมีคุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบรางวัลเยาวชนดีเด่น ณ.ห้อง E- Sport Arena ชั้น 3 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ 

 

8b4a1467-3a5c-4c57-b74d-6862531fe73c

 

c16a555d-129b-46ee-b316-adfeba33f8ac

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates