ติวก่อนสอบปลายภาค

บรรยากาศ​การติวก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61​ ระดับชั้นมัธยม 1-3 ครูผู้สอนได้นำตัวอย่างข้อสอบปีที่ผ่านมาให้นักเรียนฝึกทำ​ มีการแนะเทคนิคการคิดวิเคราะห์​เพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง พร้อมทั้งเน้นย้ำ และ short note ​เนื้อหา​ที่ควรจำเพิ่มเติม 

 

3abfc059-e0ef-449e-9ea0-e3414b7444fb

 

7f553497-8671-4fdd-a049-9a4c1cb3cb9d

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates