ทักษะการคิดเลขเร็ว

กิจกรรม Morning Time ระดับ G.4-5/ป.4-5 นักเรียนฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว ด้วยจินตคณิต และฝึกสนทนาโต้ตอบ ภาษาอังกฤษกับครูต่างประเทศ มีการสุ่มถามนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบนักเรียนที่ไม่เข้าใจ 

 

801fc52a-7a63-419b-b449-f157ae602c71

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates