วิชา ดาราศาสตร์ ม.1 Gifted

การเรียนการสอน วิชา ดาราศาสตร์ ชั้น ม.1 Gifted เรื่อง น้ำใต้ดิน โดย ม.ณัฐภรณ์ STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อ ลงในแบบเรียน STEP 2 ครูอธิบายโดยใช้สื่อวีดีโอประกอบการสอน STEP 3 นักเรียน ไฮไลต์ ขีดเส้นใต้ และ short note พร้อมตอบคำถามในแบบฝึกหัด STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน สุ่มประเมิน นร. 5 คน นักเรียนตอบได้ 4 คน เลขที่ 17 ต้องอธิบายเสริมเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

 

04326c4c-9637-47c1-a7ab-e3ea5bb09098

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates