เรื่อง มัลคิเปิลอัลลีล

การเรียนการสอน วิชา ชีววิทยา ชั้น ม.5 Gifted เรื่อง มัลคิเปิลอัลลีล โดย ม.ณวรา STEP 1 ครู QUIZ 9 ข้อ ลงในสมุด STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างและแสดงวิธีการหาหมู่เลือด STEP 3 นักเรียนสรุปและทำแบบฝึกหัดลงในสมุด STEP 4 นายทัตติ สรุปบทเรียนท้ายคาบสุ่มถามเลขที่ 1,4,5,6,7 ให้หาคำตอบจากโจทย์ในแบบฝึกหัด นักเรียนตอบได้ 5 คน 

 

76bcbeef-d449-4639-a9c2-4fc10c5f489b

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates