Morning Time ภาษาญี่ปุ่น

กิจกรรม Morning Time ภาษาญี่ปุ่น ครูสอนนักเรียนอ่านคำศัพท์พร้อมเทคนิคในการจำ จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่มและครูบอกคำศัพท์ให้แต่ละกลุ่มเพื่อค้นหาคำศัพท์ให้เจอ นักเรียนให้ความร่วมมือดี 

 

ce6cbdb2-82bc-4d40-8e6d-ea064c4c2ea5

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates