วิชาคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ป. 1-3 จำนวน โดย ม. จริยา นักเรียนนั่งสมาธิ แผ่เมตตา จากนั้นดูสารคดีประวัติวันลอยกระทง ครูอธิบายเพิ่มเติมถึงความสำคัญของวันลอยกระทง ม.สุภจรรยา สอน ร้องเพลงลอยกระทง นักเรียนร้องได้ พร้อมเพรียงกัน ท้ายคาบ ม.วิมลรัศมิ์ อบรมเรื่องมารยาทในการไหว้ ครูสาธิตและนักเรียนทำตามอย่างถูกต้อง 

 

68959219-f48f-4d84-828a-caa4ef1373bd

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates