กิจกรรม Morning time

กิจกรรม Morning time ในทุกๆ เช้ามีการส่งเสริมทักษะการฟัง พูด และการสื่อสารสนทนาภาษาอังกฤษกับครูผู้สอน ช่วยให้นักเรียน สามารถสื่อสารโต้ตอบร่วมครูต่างชาติได้ 

 

t1a17ef29-3ab8-4e22-aa47-66f0741c9a28

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates