วิชา Art ชั้น ป.1/2

การเรียนการสอน วิชา Art ชั้น ป.1/2 โดย ม.มนวิภา STEP 1 นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์ก่อนวาดภาพ อ่านและเขียนคำศัพท์โดยการ Go to STEP 2 ครูให้นักเรียนดูภาพจาก ต.ย. สนทนาถึงสิ่งที่สังเกตเห็น พร้อมทั้งสอนเทคนิคการวาดภาพปลาหมึกตามขั้นตอน STEP 3 นร.วาดภาพตามโจทย์ที่กำหนด 8-10 ภาพ โดยครูคอยแนะนำรายคน STEP 4 ครู random ทบทวนคำศัพท์ท้ายคาบ 5 คน นร.สามารถตอบได้ทุกคน 

 

tc2ab2f74-1ff0-4c03-a01f-9d0c690b4248

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates