กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมลูกเสือ ระดับ G.1-G.5,ป.1-ป.5 นักเรียนได้ฝึกทักษะการดำรงชีวิต การทำอาหาร การเย็บปัก การกางเต็นนอน เชือกเงื่อน การผจญภัย การช่วยเหลือตนเอง และการปฐมพยาบาล cpr เบื้องต้น นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและทำได้ดี โดยมีผู้กำกับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย 

 

t18afd27bc-478c-4758-9504-299a1f74ae05

 

t25fcd8160-6563-4f5a-856e-0db8589f9004

 

t348eaf11a-917d-4e6e-8997-2cf278dcef48

 

t409202c11-fb94-4a1d-af55-a898c185f987

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates