กิจกรรมวิชาลูกเสือ

กิจกรรมในคาบลูกเสือวันนี้ ระดับชั้น G.1-5 / ป.1-5 ในสัปดาห์นี้มีวันสำคัญคือวันแม่แห่งชาติ นักเรียนได้ลงมือทำการ์ดวันแม่และทำดอกมะลิไปไหว้คุณแม่ด้วยตนเอง การประดิษฐ์การ์ดวันแม่นั้น เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของแม่ และแสดงถึงความรัก ความกตัญญู นักเรียนมีความตั้งใจ และสามารถทำเสร็จทุกคน อีกทั้งคุณครูประจำชั้นได้สอนวิธีการกราบคุณแม่ในตอนท้ายค่ะ 

 

td8610b6c-bf3e-493e-8923-e0525a67dfed

 

td30d8265-543b-4471-8a38-b799c1d96b68

 

 

 

tf417f215-7405-403d-885f-7cdb4e562cde

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates