เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา

ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 คน เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านกฎหมาย และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 15 คน เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 36 โรง ผลการแข่งขันโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจากผู้พิพากษาศาลจังหวัดเชียงใหม่

 

44285d89-2ed9-44d3-9b25-41c438fc7dd7

 

a668d164-29ff-487d-b2c9-a37841211169

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates