วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย จากหนังสือวรรณคดีลำนำ บทที่ 1 โดย ม.จิราพร STEP 1 นักเรียนอ่าน conversation อ่านออกเสียงตาม จากนั้นนักเรียนทำ QUIZ จำนวน 9 ข้อ ลงในสมุด ครูเฉลย และนักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง STEP 2 ครูสอนโดยใช้สื่อ power point และ อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมสุ่มถามความเข้าใจเป็นรายบุคคล STEP 3 ครูให้นักเรียนจดshort note เพิ่มเติมลงในสมุดและทำแบบฝึกหัด STEP 4 ครูสุ่มถามนักเรียน 4 คน ตอบคำถามได้ถูกต้อง 2 คน ที่เหลือครูอนุญาตให้เปิดหนังสือตอบจึงตอบได้ ด.ญ.ณัฐณิชา วิจารณ์ (นักเรียนใหม่) สรุปบทเรียนพร้อมคุณครู 

 

tt7771bc29-2add-4390-94d4-913d5fb1a3a1

 

 

 

tt0bd8e035-5d89-4197-949d-acbe6fedc1d5

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates