เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม

การเรียนการสอนวิชา คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้น ม.5 (ศิลป์-คำนวน) เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม โดย ม.วัชรี STEP 1 นักเรียนทำ QUIZ จำนวน 10 ข้อ ลงในสมุด ครูเฉลยและนักเรียนตรวจคำตอบของตนเอง STEP 2 ครูอธิบายพร้อมยกตัวอย่างการหาคำตอบโดยครูยกตัวอย่างที่หลากหลายพร้อมสื่อประกอบและสุ่มถามนักเรียนเป็นระยะ STEP 3 นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุด โดยครูเดินดูช่วยเหลือนักเรียนที่ยังไม่เข้าและครูเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมให้นักเรียนตรวจคำตอบ STEP 4 ครูและนักเรียนสรุปร่วมกัน ท้ายคาบสุ่มถามนักเรียน 3 คน สามารถหาคำตอบได้ 2 คน อีก 1 คน ครูอธิบายเพิ่มเติมและให้หาคำตอบใหม่อีกครั้ง 

 

ta14ef195-bcb2-42bc-a68f-296c81550bfb

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates