ทำแบบทดสอบคณิตศาสตร์

หลังจากพักรับประทานอาหารกลางวัน นักเรียนระดับชั้น ม.3/G.9 และ ม.3Gifted ได้ทำแบบทดสอบ 3 ข้อ ในวิชาคณิตศาสตร์ นำโดย ม.สรรเพชญ(ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์) และครูประจำชั้นคอยจัดจุดนั่ง เว้นระยะห่าง และดูแลความเรียบร้อย ️เด็กๆ ตั้งใจในการทำแบบทดสอบอย่างเต็มที่ 

 

ttt61462ed8-9f55-4e30-8b2f-e7634b474565

 

ttte70cf9f5-64f6-4ded-9509-453b72366ee1

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates