กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

วันแรกของกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนรู้เข้าฐานของนักเรียนชั้น G.1/ป.1 และ G.4/ป.4 ฐานที่ 1 ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับอวกาศแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ 7 เรื่องดังนี้ 1.ชุดอวกาศ 2.โครงสร้างโลก 3.การกำเนิดหิน 4.ระบบสุริยะ 5.ข้างขึ้นข้างแรม 6.จรวด 7.ชั้นบรรยากาศ นักเรียนที่เข้าฐานจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเนื้อหา คำศัพท์ที่ควรรู้ พร้อมทั้งมได้ทำชิ้นงาน เล่นเกมถามตอบ จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมโดยมีครูวิทยาศาสตร์คอยดูแลช่วยเหลืออธิบายเพิ่มเติม

 

s145085

 

s145086

 

 

 

 

s145087

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes
Premium Templates